Najkvalitetnije ograđivanje uz najpovoljnije cijene

Za sve naše proizvode nudimo mogučnost:

¨ dostave do kupca,

¨ ugradnje ogradnog sustava i vrata i to:

à montažom na gotovi parapetni zid

à betoniranjem stupova u iskopane rupe u zemlju ili u parapetni zid

Usluge

Stupovi se na podlogu pričvršćuju sa 4 tiple za beton.

Panel se sa specijalnim UV zaštićenim plastićnim obujmicama pričvršćuju na stupove.

Montaža ograde na gotovi parapetni zid

Stupovi se ubetoniravaju u prethodno izbušenim rupama u zemlji.

Panel se sa specijalnim UV zaštićenim plastićnim obujmicama pričvršćuju na stupove.

Ugradnja u zemlju betoniranjem

Najkvalitetnije ograđivanje uz najpovoljnije cijene