Najkvalitetnije ograđivanje uz najpovoljnije cijene

Krilna vrata Classic

Kontakt:

Tel:                 +385 (0)1 2791-892

Fax:                +385 (0)1 2796-316

E-mail: info@ograde.biz

Najkvalitetnije ograđivanje uz najpovoljnije cijene

Dimenzije

Krilna vrata Classic proizvodimo kao:

· jednokrilna i

· dvokrilna,

a prema mjerama kupca, i to:

· duljina do 6 m

· visina do 2 m

· ostale dimenzije prema posebnom zahtjevu.

Boje

Vrata mogu biti u svim bojama prema RAL karti, te se u potpunosti uklapaju u boju ogradnog sustava, a moguće su i kombinacije boja.

Izvedba

Okviri vrata izvedena su od cijevi presjeka 60 x 60 x 2 mm, s površinskom zaštitom - galvanski pocinčano i plastificirano.

Ispuna je od Classic panela - od čelićne žice promjera 5 mm - poprećne i uzdužne - vruće pocinčano i plastificirano.

Granični stupovi izvode se od istovjetnih materijala i površinske zaštite kao i okviri, dok se za teža i veća vrata koriste i cijevi presjeka 60 x 60 x 4 mm.

Mogu se ugrađivati u beton, u zemlju ili na parapetni zid.

Automatika za otvaranje vrata je opcionalna i moguća je ugradnja prilikom proizvodnje ili naknadno.

Osnovne značajke
Text Box: POŠALJITE UPIT